De uitvoering van de pilots start in september 2017 en de eerste meetrapporten worden eind 2019 opgeleverd. Daarna kunnen de betrokken pluimveehouders aan de slag met betaalbare technieken om de uitstoot van fijnstof te verlagen. Leveranciers van de technieken mogen de meetrapporten gebruiken bij het laten erkennen van hun systeem voor de landelijke lijst.

Onderzoek, Onderwijs en Omgevingsdienst

Met de resultaten van de pilots komt er weer ruimte voor de toepassing van innovatieve technieken. Ook voor de organiserende partijen is de opzet van pilots nuttig. Zo biedt het WUR een uitstekende kans zich constructief te verbinden met de praktijk in haar ‘achtertuin’ en haar kennis maximaal praktisch in te zetten. Het geeft onderwijs de kans studenten intensief kennis te laten maken met de praktische aspecten van de veehouderij, innovaties en meetmethoden en zo de opleiding een extra dimensie te geven. Voor de Omgevingsdienst biedt het inzicht in welke haalbare technieken in aantocht zijn.

Lees meer over de lopende pilots.