In december 2016 hebben de partners van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) het manifest ‘Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ gepresenteerd. Hierin is afgesproken de ontwikkeling van emissiereducerende technieken te stimuleren en te versnellen  binnen de pluimveehouderij. Kansrijke technieken moeten snel in milieuvergunningen kunnen worden toegepast.

Doelen van de pilots zijn:

  1. betrouwbare reductiecijfers vaststellen van perspectiefvolle innovatieve technieken om deze te kunnen toepassen in de vergunningverlening;
  2. en innovaties stimuleren door te faciliteren, partijen en kennis verbinden en slimme meettechnieken inzetten.

Uitvoering

Vanaf september 2017 voert het PEV 10 pilots uit: metingen in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissiereducerende technieken. De uitvoering van de pilots vindt plaats door het PEV, in nauwe samenwerking met onderwijs (Aeres MBO Barneveld, Aeres Hogeschool, Wageningen Universiteit), regionale overheden en het bedrijfsleven.