In december 2016 hebben de partners van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) het manifest ‘Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ gepresenteerd. Hierin is afgesproken de ontwikkeling van emissiereducerende technieken te stimuleren en te versnellen binnen de pluimveehouderij. Kansrijke technieken moeten snel in milieuvergunningen kunnen worden toegepast.

Doelen van de pilots zijn:

  1. betrouwbare reductiecijfers vaststellen van perspectiefvolle innovatieve technieken om deze te kunnen toepassen in de vergunningverlening;
  2. en innovaties stimuleren door te faciliteren, partijen en kennis verbinden en slimme meettechnieken inzetten.

Uitvoering

Vanaf september 2017 voerde het PEV 10 pilots uit: metingen in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissiereducerende technieken. De uitvoering van de pilots vond plaats door het PEV, in nauwe samenwerking met onderwijs (Aeres MBO Barneveld, Aeres Hogeschool, Wageningen Universiteit), regionale overheden en het bedrijfsleven.

Drie fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij

Op vrijdag 13 maart 2020 zijn door de landelijke overheid drie fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij, die getest zijn door het PEV, gepubliceerd. Met de publicatie zijn de technieken, met het vastgestelde reductie percentage, opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken. Om aan wet- en regelgeving te voldoen kunnen pluimvee-houders, bij een aanvraag voor een vergunning vanwege nieuwbouw of aanpassing van hun bedrijf, dus voortaan kiezen uit een bredere lijst.