Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren. Tien innovaties worden op dit moment getest voor de reductie van fijnstofemissie in de pluimveehouderij. Naast de innovatietak is PEV, ook een kennisloket waar bedrijfsadviseurs, veehouders en ambtenaren onafhankelijke informatie in kunnen winnen. Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC).

Wilt u een proefstal of innovatie aanmelden, neem contact op met Jan Workamp via: e-mail j.workamp@poultryexpertisecentre.com of 06 - 53 29 98 21.