Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken om emissies te reduceren. Innovaties worden getest voor de reductie van emissie uit de veehouderij. Belangrijke aspecten van de geselecteerde technieken zijn: haalbaar en betaalbaar, toepasbaar in nieuwe en bestaande stallen en bijdragen aan het verbeteren van het binnenklimaat.

Naast de innovatietak is PEV ook een kennisloket waar bedrijfsadviseurs, veehouders en overheidsmedewerkers onafhankelijke informatie in kunnen winnen. Het projectteam emissiereductie is inmiddels veranderd. Dagelijks uitvoering is in handen van Anne-jo Smits , Eltjo Bethlehem en Peter van den Beek. Het projectteam PEV bestaat verder uit: Arjan Bossenbroek (Gemeente Barneveld), Robbert Cremers (Gemeente Barneveld), Hilko Ellen (WUR), Rene Barins (Gemeente Ede), Wim Brouwer en Pieter Bouw (LTO Gelderse vallei) en Albert Winkel (WUR). Het PEV is onderdeel van het. Poultry Expertise Centre (PEC).