Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken om emissies te reduceren. Innovaties worden getest voor de reductie van emissie uit de veehouderij. Belangrijke aspecten van de geselecteerde technieken zijn: haalbaar en betaalbaar, toepasbaar in nieuwe en bestaande stallen en bijdragen aan het verbeteren van het binnenklimaat. Naast de innovatietak is PEV ook een kennisloket waar bedrijfsadviseurs, veehouders en overheidsmedewerkers onafhankelijke informatie in kunnen winnen. De dagelijkse uitvoering van het PEV wordt gedaan door Jan Workamp (projectmanager), Eltjo Bethlehem (businessmanager PEC) en Anne-Jo Smits (projectmedewerker). Het projectteam PEV bestaat verder uit: Arjan Bossenbroek (Gemeente Barneveld), Robbert Cremers (Gemeente Barneveld), Hilko Ellen (WUR), Regina Jansen (Gemeente Ede), Aart-Jan Vos (LTO) en Albert Winkel (WUR). Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC).