De organisatie

Een zinvolle pilot moet goed georganiseerd worden. Daarvoor wordt nauw samengewerkt tussen de projectmanager van het PEV, een pilotprojectleider, Wageningen Universiteit & Research (WUR) en de Aeres onderwijsgroep. Voor een goede verbinding met de praktijk is onder andere ook de expertgroep van de Omgevingsdienst betrokken.

Innovators

Een pilot heeft tot doel om innovators verder te helpen: bedenkers, ontwikkelaars en leveranciers van emissiereducerende technieken en stalsystemen. Om de doelen van het Manifest te bereiken, staan wij open voor alle ideeën. Wel vindt er in het voortraject een zorgvuldige afweging plaats welke van de aangeboden technieken in aanmerking komen voor de uitvoering van een pilot (zie het schema met betrekking tot het selectieproces).

Veehouders

Het PEV roept veehouders op hun stal beschikbaar te stellen om innovaties toe te passen en te laten meten. Bij voorkeur met twee identieke stallen zodat de nieuwe techniek in één stal geplaatst kan worden en goed vergeleken kan worden met de stal zonder de techniek. Of de mogelijkheid om in een stal een opsplitsing te maken in een controle- en een proefafdeling. Een andere oplossing is in één stal in de tijd te meten, de ene meting (dag) zonder de in werking zijnde techniek, en de andere meting met ingeschakelde techniek. Het Poultry Expertise Centre (PEC) heeft een innovatiestal waarin nieuwe technieken getest kan worden. De stal kan worden ingezet, maar heeft beperkingen door de kleinschaligheid (geen gangbare praktijk bedrijfsomvang) en de erg volle testagenda.

Lees meer over de voordelen van deelnemen aan de pilots.