Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) voert pilots uit in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissiereducerende technieken. Zo wil het PEV het voor techniekleveranciers en pluimveehouders gemakkelijker maken om met nieuwe betaalbare technieken de uitstoot van fijnstof te verminderen. Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC).

Over ons

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren.

Pilots

Vanaf september 2017 gaat het PEV 10 pilots uitvoeren: metingen in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissiereducerende technieken.

Poultry Expertise Centre

Vanuit het Poultry Expertise Centre starten verschillende projecten. Deze richten zich op kennis vergroting en deling in de pluimveehouderij.