Met enkele pilots zal gekeken worden in hoeverre de door PEV ontwikkelde opzet voor het testen van fijnstof reducerende technieken internationaal geïmplementeerd kan worden. PODUR (Poultry Dust Reduction) gaat daarbij, in aansluiting op het reeds bestaande PEV, over technieken die bijdragen aan reductie van fijnstof in de pluimveehouderij. Op dit moment is er interesse vanuit Zweden, Italië, Polen en Frankrijk. In deze landen zien we dat de vraag komt van pluimveehouders die het binnenklimaat van hun stal willen verbeteren. Vandaar dat de door PEV geteste technieken uitermate geschikt zijn. Binnen dit project willen we met behulp van sensors onderzoeken hoe de in Nederland bemeten fijnstofreductie technieken functioneren in Europese context. Dit willen we niet alleen met Nederlandse sensors doen, maar ook met sensors uit de deelnemende landen. Op die manier willen we met PODUR ook bijdragen aan het uitbreiden van het aanbod aan fijnstofsensors.