Binnen het “Regeer- en Hoofdlijnenakkoord” en het “Klimaatakkoord” komen subsidiemodules voor brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen beschikbaar. Voor de pluimveehouderij komt een subsidieregeling om pluimveehouders te stimuleren te investeren in fijnstof reducerende technieken. Naar verwachting gaat deze regeling in juni 2020 open, de regeling is nog niet gepubliceerd, nadere details (zoals hoogte van de subsidie en voorwaarden) volgen nog.