Hoge reductie fijnstofuitstoot met innovatieve octafil

De norm voor fijnstofreductie in de Maatlat Duurzame Veehouderij is in maart 2017 opnieuw verhoogd. Verschillende systemen die voorheen de vereiste reductie in uitstoot van fijnstof behaalden, voldoen niet meer aan deze strengere eis. Voor pluimveehouders is deze Maatlat Duurzame Veehouderij onder andere van toepassing om in aanmerking te komen voor belastingteruggave met de MIA\Vamil-regeling.

ITB Companies uit Boxmeer en Veko Ventilatie uit Woudenberg hebben de OctaFil ontwikkeld, een stoffiltersysteem compleet met ventilatiekoker waarmee wordt voldaan aan de nieuwe regelgeving. Het systeem dat bestaat uit een ventilatiekoker, recirculatiedeel en een achthoekig (octagen) filterhuis, wordt volledig geproduceerd uit geanodiseerd aluminium en PVC. Het complete systeem is daardoor bestand tegen agressieve stoffen in de stallucht en heeft een lange levensduur. De acht zijden van de filterbak bevatten ieder een papieren stoffilter, een product dat al tientallen jaren aantoonbaar hoge rendementen haalt bij stoffiltering in de verfindustrie. Het recirculatiedeel bevat motorgestuurde kleppen die de luchthoeveelheden controleren en recirculatielucht terug de stal in stuurt.

De stoffilter is gemeten op reductieniveau en behaalde 40% reductie in fijnstofuitstoot. In juni 2016 is het principe van deze filtermethode in de RAV-code omgezet naar de richtlijnen voor dakkokers. De uitvoering toepasbaar voor ventilatiekokers is opgenomen in de BWL-normering 2010.29.V1. In de FoodValley zijn mede op basis hiervan al meerdere vergunningen verleend aan projecten waarbij de OctaFil als stoffiltersysteem wordt toegepast.

Omdat met de OctaFil lucht gerecirculeerd kan worden, wordt de lucht meerdere malen voorgefilterd voordat deze wordt uitgestoten. Bij minimum ventilatie kan de totale stalinhoud zes keer worden voorgefilterd. De verwachting is daarom dat de daadwerkelijke uitstootreductie hierdoor hoger dan 40% zal liggen.

De eerste serie OctaFil is recentelijk geplaatst in een vrije-uitloopstal in Scherpenzeel. De eerste resultaten zijn positief, de luchtsnelheid over de filters is bedraagt gemiddeld 3,5 m/s en de weerstand blijft beperkt tot ongeveer 35Pa. Het algehele stalklimaat verbeterd daarnaast ook. Als onderdeel van het manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij zal het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in september dit jaar een meting op het systeem laten uitvoeren onder supervisie van Wageningen UR.

Een OctaFil systeem wordt in losse onderdelen geleverd en is op locatie snel te monteren. De OctaFil is ongeveer 160cm. hoog en is daarmee te plaatsen in vrijwel alle stallen. Omdat de koppeling van het systeem bij opdracht wordt gemaakt, wordt deze altijd passend gemaakt voor de ventilatiekoker met ieder type ventilator. De OctaFil kan worden geplaatst onder kokers in bestaande stallen of compleet met ventilatiekoker en ventilator worden geleverd. De filters, met lange standtijd, kunnen wanneer nodig eenvoudig worden losgeklikt en worden vervangen door nieuwe, op maat aangeleverde filters in behuizing.