Scan-Air, Gasolec en Jansen Poultry Equipment hebben de handen ineen geslagen en hun gezamenlijke expertise ingezet om een eenvoudig, veilig en betaalbaar concept van negatieve ionisatie op te markt te zetten. Het systeem bestaat uit ionisatie-units die op een gemakkelijke wijze gemonteerd kunnen worden in nieuwe en bestaande stallen.Het product is niet alleen een oplossing voor fijnstof, maar biedt ook voordelen voor gezondheid van dier en agrariër.

De Trion+ is een reinigbare en betaalbare unit en is hierdoor binnen de pluimveesector breed inzetbaar. De verwachting is dat de Trion+ een reductie van tussen de 30% en 50% fijnstof gaat opleveren in een stal. Vanaf deze herfst gaat dit ook onafhankelijk onderzocht worden in het lopende onderzoekstraject ‘Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ van Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij.