Een verrassende bijvangst

In de tuinbouw is het van groot belang dat micro-organismen worden afgevangen voor een optimaal resultaat. Dat gebeurt via de plant, via het water, via de grond en wij dachten ‘waarom doen we dat niet ook via de lucht’. Bijkomend voordeel: ons UV-deken bleek ook nog fijnstof op te vangen uit de lucht. Die bijvangst levert ons nu een plekje op in het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderijen.

Ziekteverwekkende micro-organismen in de lucht vormen een belangrijke bedreiging voor planten in de glastuinbouw of bijvoorbeeld de hygiëne in opslagruimtes en voedselverwerkende bedrijven. Via openstaande ramen en deuren dringen ze de ruimtes binnen en tasten materialen aan en bijvoorbeeld planten in tuinbouwkassen. Ook besmette planten kunnen sporen uitstoten.

De Aquamar UV-deken werkt op basis van UV-ionisatietechniek. De energie van een UV-ionisatie-lamp tast de DNA-structuur van micro-organismen dusdanig aan dat direct eliminatie optreedt. In de kippenindustrie zijn die schimmels en bacteriën minder een issue, maar is de fijnstof het probleem. Ons UV-deken pakt beide problemen aan en is daardoor ook interessant voor de kippenbranche.

Wij werden gewezen op een online oproep van PEV voor innovaties die eventueel fijnstof zouden kunnen bestrijden. Wij weten dat onze innovatie fijnstof bestrijdt, maar hebben het nog nooit getest in een kippenstal, dus dat wordt interessant. Vanaf september dit jaar zullen de eerste testen starten en we zijn erg hoopvol dat het UV-deken bij kan dragen aan de bestrijding van het fijnstofprobleem.

Maarten Kramer, Aquamar

Kijk voor meer informatie over Aquamar op aquamar.nl.

Klik hier voor meer informatie de Aquamar UV-deken.