Optimisme over aanpak fijnstof in de kippenstal

Date

Proeven met technieken om de uitstoot van fijnstof van pluimveestallen in de regio Barneveld in te dammen, zijn hoopgevend. Dat zegt Jan Workamp van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld.

Hij baseert zich op de eerste serie metingen van die technieken. Het praktijkcentrum meet sinds vorig jaar de effecten van tien innovatieve technieken en maatregelen om de emissie van fijnstof in de pluimveehouderij terug te dringen.

,,En de eerste resultaten zijn bemoedigend'', zegt projectleider Jan Workamp. ,,Als het zo doorgaat en de metingen dezelfde resultaten blijven geven, sterkt ons dat in de overtuiging dat deze technieken echt tot emissiereductie in de veehouderij gaan leiden.''

De lucht in de regio Barneveld bevat aanmerkelijk meer fijnstof dan in de meeste andere delen van het land, zo is al eerder uit onderzoek van het RIVM gebleken.

Fijnstof, dat niet zichtbaar is voor het oog, kan bij de mens schadelijke effecten op longen, hart en bloedvaten hebben.

Pilots

Sinds eind vorig jaar voert het praktijkcentrum, dat onderdeel is van het Poultry Expertise Centre, tien pilots uit.

Bij praktijkstallen in en om Barneveld worden metingen uitgevoerd naar effecten van technieken en maatregelen die daar worden ingezet om emissie van fijnstof te reduceren.

Elke techniek wordt over een langere periode op verschillende momenten gemeten om betrouwbare resultaten te krijgen.

De eerste meetresultaten zijn bemoedigend. Het Praktijkcentrum heeft de overtuiging, dat de uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen door gebruik van de nieuwe technieken aanzienlijk kan worden gereduceerd.

Er is de afgelopen weken constant gemeten op vijf bedrijven tegelijk. Voorlopige meetresultaten wijzen erop dat de fijnstof daadwerkelijk wordt ingedamd.

Gezondere omstandigheden

Het testen van technieken en maatregelen voor reductie van fijnstofuitstoot in kippenstallen moeten uitwijzen of de maatregelen voor de veehouderij 'haalbaar en betaalbaar' zijn, zegt Jan Workamp van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld.

Workamp: ,,Het moet praktisch werken, dat is het uitgangspunt.'' De technieken die nu worden getest, moeten niet alleen uitstoot van fijnstof voor de buitenwereld terugdringen, maar ook leiden tot reductie en verbetering van het binnenklimaat in de stallen, zegt Workamp. ,,Niet vergeten moet worden dat het ook voor medewerkers in de stallen tot betere en gezondere omstandigheden moet leiden.''

Met de proeven is vorig jaar november gestart. Als de pilots zijn voltooid, worden de resultaten landelijk gebruikt, zo is afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De gemeten technieken worden na goedkeuring door het ministerie op een landelijke lijst emissiefactoren veehouderij gezet, waarna ze ingevoerd kunnen worden.

Het testen liep eerder dit jaar vertraging op door de Fipronilcrisis en de vogelgriepuitbraken. Die hadden tot gevolg, dat de onderzoekers de pluimveehouderijen niet mochten betreden.

Het praktijkcentrum in Barneveld werkt bij de tests en metingen onder meer samen met de landbouwuniversiteit Wageningen en de Aeres Hogeschool.

Dit bericht is verschenen in het AD Amersfoort op 5 september 2018. Tekst: Istvan Kövi