Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) voert pilots uit in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissie reducerende technieken. Zo wil het PEV het voor techniekleveranciers en veehouders gemakkelijker maken om met nieuwe betaalbare technieken de uitstoot van fijnstof te verminderen. Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). De actuele projecten zijn verlenging PEV, Regiodeal, Stimuleringsregeling, Schone Lucht Akkoord en PODUR.

Over ons

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken om emissies te reduceren.

Fijnstof pilotspluimveesector

Op vrijdag 13 maart 2020 zijn door de landelijke overheid drie fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij, die getest zijn door het PEV, gepubliceerd. Met de publicatie zijn de technieken, met het vastgestelde reductie percentage, opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken...

Poultry Expertise Centre

Vanuit het Poultry Expertise Centre starten verschillende projecten. Deze richten zich op kennis vergroting en deling in de pluimveehouderij.