Vanaf deze zomer vervolgmetingen aan vier ionisatie technieken

Date

Vanaf deze zomer worden op pluimveebedrijf vervolgmetingen aan vier ionisatie technieken uitgevoerd. Naar verwachting kunnen daarmee eind 2022 de technieken op de landelijke lijst worden opgenomen met het gemiddelde van de behaalde reductie op de eerste en tweede bedrijfslocatie.

In maart 2020 zijn door de landelijke overheid drie fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij, die getest zijn door het PEV, opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken.

Vier ionisatietechnieken

Het betreft de volgende vier ionisatietechnieken:

  • DUSTion van Serutech Agri voor vleeskuikens
  • HDT ionisatie units van Freshlight Agri voor alle pluimveetypen, behalve eenden
  • PMX Agri van StaticAir voor vleeskuikens
  • ASPRA Agro's van Smits Agro

Deze technieken zijn tijdens het PEV-project op één bedrijfslocatie bemeten. Daarom zijn de geconstateerde fijnstofreducties, na toepassen van statistiek en in overleg met het ministerie van I&W, gecorrigeerd met een onzekerheidsmarge van 10 absolute procentpunten. Bijv. de gemeten reductie van de DUSTion techniek bedroeg 62 procent en is met 52 procent reductie opgenomen op de landelijke lijst.

Tweede bedrijfslocatie meten

Om deze onzekerheidsmarge in de toekomst achterwege te kunnen laten, starten er deze zomer metingen op andere pluimveebedrijven: per techniek op een tweede bedrijfslocatie. Naar verwachting kunnen daarmee eind 2022 de technieken op de landelijke lijst worden opgenomen met het gemiddelde van de behaalde reductie op de eerste en tweede bedrijfslocatie.

Voor de vierde perspectiefvolle ionisatie techniek, de ASPRA Agro’s, heeft het destijds aan RVO geboden meetrapport nog niet geleid tot een registratie. Deze techniek zal vanaf deze zomer worden bemeten op een tweede bedrijfslocatie.

Momenteel vinden er bedrijfsbezoeken plaats om te komen tot de keuze van geschikte bedrijfslocaties. Deze bedrijven kunnen ook buiten de regio Foodvalley liggen.

Het ministerie van LNV heeft het benodigde budget beschikbaar gesteld voor deze metingen. Het onderzoek wordt door Wageningen Livestock Research en het PEV gezamenlijk uitgevoerd.

Bron: Pluimveeweb.nl