Samen emissie te lijf!

Date

Er wordt in de pluimveesector op veel fronten hard gewerkt om de emissie van fijnstof en ammoniak terug te dringen.

Tijdens het Kennisevent "Samen emissie te lijf" is er aandacht voor:

  • de opzet van een fijnmazig emissie-meetsysteem
  • de voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken
  • huidige en toekomstige praktijksystemen
  • het sectorplan fijnstofreductie met een vertaling naar de praktijk

Klik op de knop hieronder voor de datum en het programma.