Nieuwsbrief PEV Barneveld 30 maart

Date

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV)1) is opgericht in 2017 en voert praktijktesten uit in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, fijnstof reducerende technieken. Belangrijke aspecten van de geselecteerde technieken zijn: haalbaar en betaalbaar, toepasbaar in nieuwe en bestaande stallen en bijdragen aan het verbeteren van het binnenklimaat. Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken met de betrekking tot de pilots van de tien technieken die in 2017 zijn geselecteerd en andere relevante ontwikkelingen rondom het thema emissiereductie. Voor meer informatie over de achtergrond en de uitvoering van de pilots: Zie www.praktijkcentrumemissiereductie.nl

De volledige nieuwsbrief is hier te vinden:

Nieuwsbrief PEV Barneveld 30 maart 2020