28-09 Minder fijnstofuitstoot door geslaagde uitvoering manifest

Date

Tijdens de projectperiode van de uitvoering Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in Regio Foodvalley is in een periode van drie jaar een belangrijke stap gezet naar betere luchtkwaliteit in de regio. In deze periode is de behaalde fijnstofreductie 43% in de nieuwe stallen en 33% in de bestaande stallen. Het gaat hier om 80 nieuw afgegeven vergunningen. De behaalde fijnstofreductie is één van de conclusies van het eindrapport.

Het eindrapport ‘Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ werd op donderdag 23 septmber uitgereikt aan wethouder Aart de Kruijf van de gemeente Barneveld. Aart de Kruijf is tevens lid van het Regiobestuur Regio Foodvalley.

In 2017 zijn er tien technieken geselecteerd waarvan acht om als pilots op praktijkbedrijven uit te voeren. Hiervan zijn vier technieken op de landelijke lijst toegevoegd.
Deze technieken zijn daarmee met een bewezen reductie beschikbaar voor toepassing in de praktijk.

Naast deze concrete resultaten zijn er ook ‘bijvangsten” geweest zoals het ontstaan van een breed netwerk en een brede samenwerking met diverse partijen.
Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is om in vergelijkbare projecten het creëren van een draagvlak al mee te nemen in de voorbereiding en minimaal 10
procent van het projectbudget te besteden aan communicatie.

Project Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

Door vermindering van emissies van fijnstof, geur en ammoniak uit de veehouderij draagt Regio Foodvalley bij aan de gezondheid van omwonenden, veehouders en
dieren. Met als doel om meer mogelijkheden voor de veehouder te creëren om met haalbare en betaalbare technieken te werken aan emissiereductie (en bij voorkeur
ook verbetering van het stalklimaat). Dit wordt bereikt via praktijkpilots middels het daarvoor opgerichte Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV).

Bron: Regio Foodvalley