33 procent fijnstof reductie in bestaande pluimveestallen behaald

Date

Dankzij inspanningen van het ‘Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ is in de afgelopen drie jaar een gemiddelde reductie van fijnstof van 33 procent in bestaande stallen, en maar liefst 43 procent in nieuwbouw stallen gerealiseerd. Het project heeft ervoor gezorgd dat de reductie van fijnstof in regio Foodvalley aanzienlijk groter is dan volgens regelgeving verplicht is.

In het Manifest Gezonde Leefomgeving veehouderij werkte praktijk, onderzoek, bestuur en periferie samen aan de aanpak van fijnstof emissies uit pluimveehouderijstallen. Dankzij inspanningen van het manifest is in de afgelopen drie jaar een gemiddelde reductie van fijnstof van 33 procent in bestaande stallen, en maar liefst 43 procent in nieuwbouw stallen gerealiseerd.

Vier technieken toegevoegd

Onder het manifest viel ook een praktijkspoor waarin het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) innovators hielp bij de ontwikkeling van emissiereducerende innovaties. Van de 21 aangemelde innovaties heeft het PEV tien innovaties geselecteerd. Met acht innovaties heeft het PEV praktijkpilots uitgevoerd en voor twee innovaties is een vooronderzoek uitgezet. Hierdoor zijn vier technieken zijn toegevoegd aan de landelijke lijst ‘Lijst Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ behorende bij de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl).

Het betreffen vier ionisatietechnieken van de bedrijven Freshlight Agri, Serutech-Agri en Static air met respectievelijk 31, 52 en 16 procent reductie. De vierde innovatie is van Smits Agro met 25 procent reductie, deze laatste zit nog in de afrondende fase voor opname op de landelijke lijst.

Uit de twee vooronderzoeken over de innovaties van Aqua-mar en Animal Life Plus bleek dat praktijkproeven zinvol zijn. Hiervoor heeft het PEV aanvullend budget gevraagd en ook verkregen. De praktijkpilots voor deze twee innovaties zullen binnenkort van start gaan.

Onzekerheidsmarge

Naast deze concrete resultaten heeft het PEV ook afspraken kunnen maken met landerijk overheid over de opnamen voor de PEV geteste technieken op de landelijke lijst. De PEV maakt gebruik van een vereenvoudigde meetmethode en praktijkpilot op één bedrijf. Als gevolg van dit meetprotocol kunnen nieuwe innovaties sneller worden opgenomen maar wel met een onzekerheidsmarge. Dit betekent dat de gemeten reductie 10 procent wordt afgeroomd totdat het op meerdere bedrijven getest is. In de Regeling Luchtkwaliteit zijn reeds wijzigingen doorgevoerd die de werkwijze in de regio Foovalley ondersteunen. Hierdoor zouden mogelijke emissiereducerende innovaties voor andere sectoren ook sneller klaar moeten zijn voor de praktijk.

Samenwerking

In het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij hebben de gemeente in regio Foodvalley, de provincie Gelderland, Wageningen Livestock Research (WLR) en sectororganisatie sinds december 2016 gewerkt aan de doelstelling: ‘Zo min mogelijk emissie mits haalbaar en betaalbaar’. Onder leiding van het in 2017 opgerichte PEV onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC), zijn de praktijkpilots uitgevoerd. De metingen zijn verricht door WLR, samen met studenten van de Aeres groep.

Lees het volledige rapport

Bron: Pluimveeweb