56.000 kilo fijnstofreductie door afspraken in regio barneveld

Date

De afspraken die in 2016 in de regio zijn gemaakt om de emissiereductie van fijnstof op pluimveehouderijen te versnellen, hebben hun vruchten afgeworpen. De afgelopen drie jaar hebben de betrokken gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude de uitstoot van zo'n 56.000 kilogram fijnstof weten te vermijden.

Dit constateert het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld, in zijn eindrapportage over de uitvoering van het in 2016 getekende Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de Regio Foodvalley. Het eindrapport is vanmiddag uitgereikt aan Aart de Kruijf, wethouder van de gemeente Barneveld en bestuurslid van de Regio Foodvalley.

LUCHTKWALITEIT

De gemeenten kwamen enkele jaren geleden tot nieuw beleid voor fijnstofuitstoot, omdat de luchtkwaliteit in de regio steeds verder verslechterde, door hoge concentraties fijnstof. Met de provincie Gelderland, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en de Wageningen University werd het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij ondertekend. Hierin werd het vergunningenbeleid aangepast en de ontwikkeling van emissiereducerende technieken gestimuleerd en versneld.

Het nieuwe vergunningenbeleid hield in dat bij verbouw of nieuwbouw van pluimveestallen er een grotere reductie van de fijnstofuitstoot werd verlangd dan volgens de officiële regelgeving. Het PEV becijferde dat dit bij de nieuwe stallen voor een vermindering van 43 procent heeft geleid en bij bestaande stallen voor 33 procent, bij in totaal tachtig afgegeven vergunningen.

Eerder was al bekend dat van de tien door het PEV geteste luchtwassers die fijnstofemissie in pluimveestallen moeten reduceren, er vier op de officiële lijst van reducerende technieken zijn geplaatst. De techniek van de firma Serutech Agri wist maar liefst 52 procent emissiereductie te realiseren.

BETERE VERBINDING

De beide trajecten leverden daarnaast een aantal positieve neveneffecten op. Dankzij de testen met fijnstofreducerende technieken, is er bijvoorbeeld ,,een betere verbinding tussen pluimveehouders, periferie, onderzoek, onderwijs, erfbetreders, omgevingsdienst en beleidsmedewerkers ontstaan”, aldus het PEV. De vergunningenaanpak heeft er verder toe geleid dat er wijzigingen in de landelijke regelgeving zijn doorgevoerd, gebaseerd op de handelswijze in Foodvalley. ,,Met de Manifestaanpak is bewezen dat het meerwaarde heeft om vanaf het begin ‘samen’ te werken aan een route naar een gezonde leefomgeving”, aldus het PEV.

Wethouder De Kruijf schrijft in het voorwoord trots te zijn op de behaalde resultaten. ,,Samenwerking loont!”, aldus de wethouder. ,,In deze samenwerking staan we niet tegenover de veehouderij, maar bepalen we gezamenlijk de koers. Het is voor ons allemaal belangrijk om emissies uit de veehouderij te verminderen, want een gezonde leefomgeving is van essentieel belang voor de aantrekkelijkheid en verdere ontwikkeling van onze gehele regio én voor het ontwikkelperspectief van de veehouderij.”

Door Jannes Bijlsma, bron: Barneveldse krant