Pluimveehouders positief over fijnstofreductie

Date

’Het schoonmaken vergt wel veel meer tijd’, 'voordelig in de aanschaf', 'het is onderhoudsvrij', 'er zitten geen nadelen aan' en 'je hebt een ander klimaat'; een opsomming van ervaringen die pluimveehouders uit de Gelderse Vallei delen over het gebruik van fijnstof reducerende technieken. Ze deden mee aan een proef van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV).

PEV-proef schetst ervaringen uit de Gelderse Vallei

Meerdere pluimveehouders uit de Gelderse Vallei testten vanaf november 2017 een techniek om de fijnstofconcentratie in hun stal te verlagen en daarmee de uitstoot uit hun stal te reduceren. PEV coördineerde dit project. Van de 21 aangemelde innovaties voor het project selecteerde PEV er tien. Belangrijke criteria hierbij waren: haalbaar en betaalbaar, toepasbaar in nieuwe en bestaande stallen en leidend tot verbetering van het binnenklimaat.

Acht innovaties werden getest op pluimveebedrijven en voor twee innovaties is een vooronderzoek uitgezet. Hierdoor zijn vier technieken toegevoegd aan de landelijke lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’, die hoort bij de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl). Het betreffen ionisatietechnieken van de bedrijven Freshlight Agri, Serutech Agri en StaticAir met 31, 52 en 16 procent reductie na aftrek van de onzekerheidsmarge. De vierde innovatie van Smits Agro zit met 25 procent reductie nog in de afrondede fase voor opname in de landelijke lijst.

Lees hier het volledige artikel