Koe voerrek

Regio foodvalley vraagt minister Schouten om samenwerking met boeren rondom eiwitmaatregel

Date

Landbouwtransitie is een belangrijk speerpunt van Regio Foodvalley. Daarbij sluit de regio zich aan bij de visie van minister Schouten op kringlooplandbouw. Tegelijkertijd begrijpt de regio de zorgen van de boeren en de protesten die zij voeren. De landbouwtransitie moet niet ten koste gaan van de gezondheid van boerenbedrijven of hun dieren. Daarom roept Regio Foodvalley het ministerie op om er alles aan te doen om hevigere protesten te voorkomen en op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen. Regio Foodvalley wil met haar partners helpen om slimme oplossingen te vinden en in te voeren.

Lees hier het hele artikel en de brief aan minister Schouten op, www.RegioFoodvalley.nl.