Uit pluimveeweb nr 3

Date

Fijnstofvrij zal een pluimveebedrijf nooit worden, maar WUR-onderzoeker Hilko Ellen denkt wel dat met nieuwe technieken de pluimveehouderij zich zonder al te grote investeringen kan ontwikkelen in een fijnstofarme sector. In maart werd er weer een nieuwe stap gezet met de erkenning van vijf nieuwe fijnstofreducerende technieken voor de pluimveehouderij.

Fijnstofvrij wordt de pluimveehouderij niet, wel fijnstofarm

De pluimveehouderij is hard op weg om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De sector heeft zich ten doel gesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Niet alleen voor de volksgezondheid maar zeker ook voor de gezondheid van pluimveehouders en dieren. En nu, na jaren van overleg en onderzoek met het Poultry Expertise Centre (PEC) als spin in het web, plukt de sector de vruchten van de inzet met de rijksgoedkeuring van nieuwe fijnstofreducerende technieken. „Helemaal fijnstofvrij wordt de sector niet”, waarschuwt onderzoeker Hilko Ellen van Wageningen Livestock Research. „Maar een fijnstofarme pluimveehouderij is wel mogelijk met behulp van de huidige beschikbare technieken.” Betekent dit dat de sector een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de volksgezondheid door de fijnstofuitstoot drastisch te verminderen? „De GGD heeft berekend dat de uitstoot met minimaal 50 procent omlaag moet in bijvoorbeeld de Gelderse Vallei. Die mogelijkheid is zeker aanwezig. De technieken zijn er en door een combi van deze technieken kan een fors reductiepercentage worden gerealiseerd. Hoever pluimveehoudersde uitstoot moeten reduceren, hangt afvan of ze in een omgeving zitten met veel burgers. Ligt hun bedrijf in een ‘hotspot’, zoals Barneveld, dan wordt het lastiger om gezamenlijk de concentratie te verlagen om volledig aan de EU-regelgeving te voldoen.” De EU-norm voor fijnstof is 40 µg per kubieke meter als daggemiddelde over het jaar. Dat is echter volgens Ellen aan de hoge kant. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert de lagere norm van 20 µg. „De sector beseft dat ze moet streven naar deze norm en op veel plekken in Nederland kan ze onder deze WHO-grenswaarde produceren door de juiste technieken slim te combineren.”

Lees hier het volledige artikel.

Foto Kipster-stal