Emissiemetingen in Gelderse vallei hervat

Date

De emissiemetingen op pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei in het kader van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij zijn weer hervat.

Doordat bezoek aan pluimveebedrijven wegens de ophokplicht niet was toegestaan, kon er weken achtereen niet worden gemeten.Deze week zijn metingen uitgevoerd bij een legpluimveehouder in Barneveld.

10 kansrijke technieken

Het manifest heeft tot doel innovatieve technieken en maatregelen om emissie van vooral fijnstof, maar ook ammoniak en geur terug te dringen, versneld in te voeren op (pluim)veebedrijven. Daartoe zijn 10 kansrijke technieken geselecteerd waaraan met een nieuwe meettechniek (Dust Trak) wordt gemeten. Aan elke techniek wordt 6 keer gemeten, met een tussenperiode van ongeveer 6 weken. Elke meetsessie bestaat uit een meting gedurende 24 uur met de techniek uitgeschakeld en een meting van 24 uur met de techniek in werking. Gemeten wordt fijnstof (PM 10), temperatuur, CO2, RV en ventilatiedebiet (met de klimaatcomputer). Daarnaast wordt ammoniak gemeten met Drägerbuisjes, niet permanent, maar indicatief. Studenten van Aeres Hogeschool in Dronten voeren de metingen uit, onder leiding van Wageningen UR.

Vertraging door fipronil-affaire

Vorig najaar ondervond het project ook al vertraging doordat de installatie van de technieken op praktijkbedrijven stagneerde nadat enkele ervan werden geconfronteerd met de fipronil-affaire. Inmiddels zijn op één na alle technieken geïnstalleerd, 6 in legkippenstallen, 3 in vleeskuikenstallen. De nog te installeren techniek komt in een vleeskuikenstal. In november startte de eerste meting. Naar verwachting wordt door de vertraging de einddatum van het project niet december 2018, maar maart-april 2019.

Dit bericht is verschenen in de Pluimveehouderij en op Boerderij.nl.