Fijnstofmetingen regio FoodValley gelden landelijk

Date

De meetresultaten van tien fijnstof reducerende technieken, die momenteel worden getest in de regio FoodValley (rondom Barneveld), gelden straks landelijk.

Dat maakte het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, onderdeel van het Poultry Expertise Centre, woensdag 21 maart bekend. „Het Ministerie van I&W (voorheen I&M) is akkoord met de werkwijze en opzet van de PEV-pilots en is bereid de meetresultaten uit de pilots te laten beoordelen door de TAP (Technische Advies Pool)”, zegt projectleider Jan Workamp van het Poultry Expertise Centre uit Barneveld.

„Na een positief advies van de TAP zal de techniek met een bepaald reductiepercentage ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Minister van I&W, voor opname op de landelijke fijnstoflijst (Lijst emissiefactoren fijnstof voor veehouderij). De gemeten reductie zal door de TAP met een ‘veiligheidsmarge’ worden gecorrigeerd (vanwege het meten volgens een beperkter meet-protocol dan gangbaar) en worden voorgelegd aan de Minister.”

„Er kan sprake zijn van opname op de landelijke fijnstoflijst indien de TAP, na het toepassen van deze ‘veiligheidsmarge’, de reductie op minimaal 10 procent stelt. De landelijke fijnstoflijst zal meerdere keren per jaar worden aangepast. Met deze toezegging krijgen de resultaten van de PEV-pilots een landelijke betekenis”, zegt Workamp.

Vertraging

Van de tien geselecteerde technieken zijn inmiddels negen technieken in praktijkstallen geïnstalleerd; voor het plaatsen van één techniek is nog overleg gaande met de leverancier. Binnen de tien geselecteerde technieken was voor twee technieken afgesproken eerst ‘vooronderzoek’ uit te voeren omdat onvoldoende bekend is over het werkingsprincipe. Voor deze twee technieken zijn nu indicatieve metingen afgesproken. Daarmee ligt het project goed op schema, zegt Workamp.

Door de fipronilcrisis en de vogelgriepuitbraken is er forse vertraging opgelopen in de uitvoering van de metingen. Voor maart en april 2018 stonden de Aeres-studenten en de begeleiders vanuit Wageningen Livestock Research in de startblokken voor het uitvoeren van metingen op vier praktijkbedrijven. Door de vogelgriepuitbraken – en dus het aanhoudende bezoekersverbod – kunnen deze metingen voorlopig niet worden opgestart.

Dit artikel is verschenen op Pluimveeweb.nl op woensdag 21 maart 2018. Tekst: Tom Schotman.