Ook fijnstof krijgen we nu samen klein

Date

De uitstoot van fijnstof uit onder andere pluimveebedrijven werd recent in verband gebracht met een verhoogd risico op gezondheidsklachten bij de mens. Voor pluimveebedrijven is dit vooral het geval voor de direct omwonenden. De pluimveesector wil de oorzaken van de gesignaleerde effecten van de uitstoot van fijnstof op een verantwoorde manier aanpakken. Het zoekt daarvoor de samenwerking met de overheid, met onderzoekers en met alle partijen in en om de pluimveeketen.

Voor omwonenden maar ook voor de pluimveehouders zelf, het personeel en de dieren is het belangrijk om het ontstaan en de uitstoot van fijnstof te reduceren. Daarbij wordt vooral gezocht naar combinaties van maatregelen die op de langere termijn een integrale oplossing kunnen bieden. De pluimveesector pakt graag de handschoen op en werkt nu dus al volop aan maatregelen. Zo ook Jan Workamp, projectmanager van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld.

“Steeds meer technieken komen beschikbaar om de uitstoot van fijnstof uit stallen te verminderen. Goed nieuws dus voor de mensen die er werken, de omwonenden én de dieren.”

“Bij ons in Regio Foodvalley maakten we samen afspraken over vermindering van de uitstoot. We hebben hiertoe met gemeenten, provincie, agrarische belangenorganisaties en kennisinstellingen het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij vastgesteld.”

“In oktober zijn we van start gegaan. Vanuit het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij in Barneveld testen en vergelijken we tien nieuwe technieken op haalbaarheid en betaalbaarheid. Het testen gebeurt in praktijkstallen van pluimveehouders in onze regio.”

“Met de uitkomsten kunnen we aan de slag. Immers, als het kàn, doen we het. Die afspraak staat.”

Dit bericht is verschenen op Kipinnederland.nl.