Erik den Besten, CTO Jansen Poultry Equipment

Het Barneveldse Jansen Poultry Equipment test innovaties in het Poultry Innovation Lab en diende onlangs ook een pilot in voor het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderijen. Genoeg reden om Erik den Besten, technisch directeur bij Jansen Poultry Equipment, aan de tand te voelen over de innovaties vanuit het lab en de pilot die ze indienden om stallen te ontdoen van fijnstof door er grofstof van te maken.

Als ondernemer in de pluimveesector zijn we altijd bezig om onze positie te versterken. Dat doen we door de ontwikkeling en productie van pluimveesystemen, maar ook door nieuwe dingen te bedenken die het welzijn van mens en dier verbeteren. Via het Poultry Innovation Lab hebben wij een plek waarin wij op een open en transparante manier kunnen testen en tonen wat goed is voor de dieren en de pluimveehouder. In het lab zijn veel experts die met ons meedenken over wat het beste is voor de kip.

100% strooiselruimtes
Mooi voorbeeld vind ik de regels rondom strooiselruimtes voor vleeskuiken. Het idee is dat 100% van de berekende oppervlakte voor vleeskuikens is ingericht als scharrelruimte, met strooisel dus. Het echte scharrelen en stofbaden vind echter pas plaats wanneer de dieren hun dons hebben ingeruild voor een verenpakket en dit ook nog eens schoongepoetst moet worden. Tegen die tijd zijn ze praktisch slachtrijp. Het is dus fors overdreven en vanuit gezondheidsoverwegingen zelfs onwenselijk om ze permanent op strooisel te zetten. Doordat het strooisel binnen de kortste keren voor het overgrote deel uit mest bestaat, ontstaan er allerhande kwalen als voetzoollaesies, borstblaren, luchtweginfecties, etc.

In het Poultry Innovation Lab testen wij flexibele kunststofroosters waarbij de mest met banden onder de dieren vandaan wordt weggehaald en waardoor het niet in de stal indroogt en je de ammoniakoverlast niet hebt. Het resultaat, veel gezondere kuikens die veel minder (tot geen) antibiotica meer nodig hebben. Dus gezonder vlees voor de consument, minder milieudruk omdat er geen bomen gekapt te hoeven worden voor al dat strooisel en gezondere kuikens.

Dat zijn proeven die wij via het Poultry Innovation Lab kunnen doen en die ook objectief worden gemeten door studenten en docenten. Die rapporten zijn openbaar, worden verwerkt en het biedt ons de kans om te demonstreren dat het beter kan. Samen met de Aeres groep werken we aan dit soort innovaties en bieden we ook e-learning-programma’s aan voor de studenten om kennis te delen op het hoogste niveau over de pluimveewereld. Die samenwerking zetten we eigenlijk via het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderijen (PEV) weer door.

De fijnstofinnovatie
Het project dat we gaan testen in het PEV lag zelfs al op de stapel. Dit initiatief is voor ons het sein om gas te geven en dit te testen en op de markt te brengen samen met Scan-Air en Gasolec. Het principe is heel simpel. We hangen units in de stallen die lucht ioniseren. Tijdens dit proces zorgen de ionisatie-units ervoor dat luchtdeeltjes geladen worden. Deze lading wordt in de lucht overgebracht op stofdeeltjes. De negatieve geladen stofdeeltjes slaan neer en klonteren samen tot niet schadelijke grofstofdeeltjes. Op deze manier worden de fijnstofdeeltjes PM2,5 (2,5 micron) en PM10, die niet door slijmvliezen en neusharen worden weggefilterd, vooraf onschadelijk gemaakt.

De techniek is al veel ouder, het is echter de kunst om zoveel mogelijk stof uit de lucht halen tegen precies de goede ionisatiewaarden. Hierbij is het essentieel dat er geen ozonemissie plaatsvindt omdat ozon schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier. Wij verwachten de fijnstof in een stal met ongeveer vijftig procent te reduceren door de toepassing van deze techniek. We zijn blij dat dit binnen de samenwerking met het PEV op een realistische, objectieve manier bemeten wordt en zien dan ook vol vertrouwen uit naar de uitkomsten van deze proefnemingen.

Erik den Besten is CTO bij Jansen Poultry Equipment