Fijnstof overstijgt de pluimveehouderij

Eltjo Bethlehem, business manager PEC

Voor de veehouderij en de samenleving is het essentieel dat we het fijnstofprobleem aanpakken. Reductie van fijnstof is een must, ongeacht de onzekerheid over schadelijkheid bij mensen. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij gaat het fijnstofprobleem aanpakken en biedt Nederland de kans om haar rol als innovatienatie waar te maken.

Die internationale opschaalbaarheid vind ik, naast het vinden van onze eigen Nederlandse oplossingen, een belangrijk argument voor wat we doen in Barneveld. Wat bij ons gebeurt, dat gebeurt natuurlijk ook (later) ergens anders. In onze vele contacten wereldwijd blijkt vaak dat ze het daar fijnstof  nog totaal niet als een probleem ervaren. Zij zien dit nog als een luxeprobleem voor later, maar in elk land waar pluimveehouderijen zijn, zoeken ze uiteindelijk naar oplossingen voor betere leefomstandigheden voor kip, werknemer en omwonende.

Internationale potentie is trouwens echt niet het enige bijkomende voordeel van wat er bij PEV gebeurt. Fijnstof is een probleem dat veel verder gaat dan kippen en wordt bijvoorbeeld  in grote mate uitgestoten door het verkeer. In Nederland is dat deels teruggedrongen met roetfilters in auto’s, maar er ligt nog steeds een grote opgave. Het zijn juist ook die andere sectoren waar wij veel van kunnen leren bij PEV. Je merkt dat er een aantal kansrijke pilots tussen zitten die in eerste instantie niets te maken hebben met de pluimveehouderij, maar wel de lucht zuiveren. Omgekeerd zou het mooi zijn als we samen technieken testen en ontwikkelen die bij kunnen dragen aan het terugdringen van fijnstofproblematiek in andere sectoren.

Wat ik duidelijk wil maken is dat PEV meer is dan een centrum waarin wordt geïnnoveerd met fijnstofreductietechnieken. Natuurlijk moeten we ons doel niet uit het oog verliezen: fijnstofreductie in en rondom veehouderijen. Dat is waar in de regio FoodValley alle negen gemeenten aan bijdragen om op korte termijn technieken te ontwikkelingen die haalbaar en betaalbaar zijn voor pluimveehouderijen. We zijn overtuigd van de potentie van de geselecteerde innovaties en hopen samen met het bedrijfsleven en Wageningen University & Research baanbrekende technieken te ontdekken voor een leefbare en rendabele veehouderij op lange termijn.

Eltjo BethlehemEltjo Bethlehem is business manager bij het Poultry Expertise Centre (PEC). Met zijn kenniscentrum haalde hij het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij naar de regio Barneveld en speelde een belangrijke rol bij de opstart van het onderzoek.