Een gezonde leefomgeving voor iedereen

“Een gezonde leefomgeving voor iedereen, mens en dier, rondom de veehouderijen”

dat is al sinds 2016 in onze regio ons gezamenlijke doel. En uiteindelijk willen we dat allemaal, getuige het landelijke Schone Lucht Akkoord van januari 2020. De huidige corona-situatie maakt ons duidelijk dat we allemaal effect hebben op die gewenste schone lucht (bijv. door niet in de auto te stappen).

Natuurlijk wordt er gediscussieerd over wie nu hoeveel moet bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, maar uiteindelijk moeten we allemaal aan de slag. Met ons ‘gezonde verstand’ weten we dat minder emissie sowieso beter is voor onze luchtkwaliteit.

Met dat als uitgangspunt (minder emissies) kunnen we dus ook allemaal ons steentje bijdragen. Vaak hebben we daar een duwtje in de rug bij nodig (zoals nu, verplicht thuiswerken bijvoorbeeld). En precies dat duwtje hebben we in onze regio vanaf 2016 vormgegeven: enerzijds met het praktijkcentrum en anderzijds in de vergunningverlening. Afgesproken is dat we in eerste instantie de focus leggen op vermindering van fijnstof vanuit de pluimveesector, kenmerkend voor onze regio.

Essentieel daarin is dat we dit samen hebben gedaan, met alle betrokken partijen. We hebben samen ingezet op het behalen van zoveel mogelijk emissiereductie, maar wel realistisch en passend in een houdbare bedrijfsvoering. In de vergunningverlening is het gesprek, met de vraag om meer te doen, hét duwtje in de rug dat ondernemers nodig hebben. Dat geeft de ondernemer inzicht in de reële bijdrage die zij met hun bedrijf kunnen leveren aan de eigen gezonde leefomgeving. ‘Duwtjes’ gaan niet vanzelf, en worden ook niet altijd gewaardeerd, maar uiteindelijk hebben veel ondernemers laten zien dat ontwikkeling in de bedrijfsvoering gepaard kan gaan met vermindering van emissies.

Het praktijkcentrum heeft ervoor gezorgd dat de pluimveehouders, in het hele land, nog meer in staat gesteld worden om hun steentje bij te dragen aan de eigen gezonde leefomgeving. Door de praktijkgerichte werkwijze heeft het praktijkcentrum ook ‘geduwd’ op een betere samenwerking tussen onderwijs en wetenschap, op een betere verbinding met de praktijk en op versnelling van de innovatie. Ook dat ging niet vanzelf, maar dankzij de enorme inzet van de betrokken mensen in de uitvoering, hebben we nu een goed toepasbaar resultaat. Meer haalbare en betaalbare technieken om fijnstof emissie te verminderen, die toepasbaar zijn in bestaande stallen en ook het binnenklimaat verbeteren.

Het is mooi om te zien dat deze samenwerking zoveel heeft opgeleverd, zowel technisch, als in daadwerkelijke vermindering van fijn stof emissie als in bewustwording. Juist daarom ook de moeite waard om zo’n samenwerking ook voor andere bronnen en andere emissies aan te gaan. Het Schone Lucht Akkoord draagt daar landelijk aan bij, en ook regionaal blijft de aandacht voor ‘de gezonde leefomgeving’ geborgd in verschillende projecten en samenwerkingen. Als regionale overheden hebben we in dit traject vooral de verbindende en faciliterende rol gehad, maar de partijen in de uitvoering, die het werk verzet hebben, hebben echt het verschil gemaakt! Dat maakt mij trots op deze samenwerking en de resultaten.

Foto Regina Jansen
Regina Jansen - Beleidsmedewerker RO - Gemeente Ede