Alle beetjes helpen in de strijd tegen fijnstof

Toen het Poultry Expertise Centre proefstallen zocht waar ze nieuwe technieken konden uitproberen op het gebied van fijnstofreductie, hoefde leghennenhouder Jan Noorlander niet lang na te denken. ´Elke mogelijkheid waarmee mijn stallen weer schoner worden, wil ik aangrijpen.´

Noorlander runt in Barneveld een pluimveebedrijf met 80.000 scharrelkippen en 25.000 Freilandkippen. Na de omschakeling in 2010 naar volière-stallen, kreeg ook Noorlander met zijn bedrijf te maken met meer stof in de stallen. ‘Dat we weer meer stof in de stallen zouden krijgen, wist eigenlijk elke pluimveehouder wel’, zegt Noorlander.

Coronadraden

Al vanaf 2010 is Noorlander dus bezig met oplossingen om stof te reduceren. Zo deed hij drie jaar geleden al mee met een proef van het Wageningen University & Research Centre om de fijnstof in de stal terug te dringen. Noorlander: ‘Platen met coronadraden werden in de stal opgehangen waarmee stofdeeltjes werden geïoniseerd en zo naar beneden vielen. Als de platen schoon waren, dan werkte het systeem goed, maar zodra er een vuil op kwam, nam de werking drastisch af. Uiteindelijk zouden we elke week de platen moeten schoonmaken en dat bleek onhaalbaar en kostbaar.’

Nu drie jaar later vinden er soortgelijke proeven plaats in de stallen van Jan Noorlander. Toen het Poultry Expertise Centre in 2017 aankondigde op zoek te zijn naar haalbare en betaalbare innovaties voor fijnstofreductie. Noorlander bood zijn stal aan en weer werd een installatie geïnstalleerd die door middel van ionisatie stofdeeltjes uit de lucht verzwaren en laten neerdalen op de grond.

Meetdagen

Inmiddels zijn de eerste twee meetdagen geweest en de komende maanden zullen er nog vier worden uitgevoerd. Over de resultaten kan Noorlander echter nog niets zeggen. ´Ik ben heel benieuwd wat er uit de metingen komt, maar de resultaten worden pas gedeeld nadat alle metingen zijn gedaan om geen valse verwachtingen te scheppen. De eerste drie metingen zijn overigens ook proefmetingen en bieden de onderzoekers kans om nog wat de technieken nog iets aan te passen. De laatste drie metingen zijn officiële metingen waarmee de techniek ook daadwerkelijk op een door de overheid goedgekeurde RAF-lijst kan komen te staan.’

Geen illusies

‘Ik heb niet de illusie dat hier een systeem uitkomt die de fijnstof reduceert met 75 of 100 procent, maar het zou al mooi zijn als het systeem 20 of 30 procent reduceert. Ik maak al gebruik van warmtewisselaars waardoor de fijnstof afneemt met 13 procent, en een strooiselschuif die al zorgt voor 20 procent reductie. Zo kun je door verschillende ingrepen straks toch op een behoorlijke reductie uitkomen. En dat is uiteindelijk onze inzet.

Het belangrijkste voor het succes van de proef vindt Noorlander dat het betaalbaar blijft en goed te hanteren is. ´Het systeem wat nu is opgehangen, is onderhoudsarm. Ik hoef alleen af en toe te kijken of alles nog werkt. Dat willen pluimveehouders.’

Jan Noorlander is leghennenhouder in Barneveld.