Op deze pagina vindt u een een overzicht van de geselecteerde bedrijven/innovaties voor deelname aan pilots vanuit het PEV. De pilots starten vanaf september 2017, maar dit is deels nog afhankelijk van de resultaten van de lopende besprekingen over cofinanciering met diverse partijen.

*voor deze twee technieken wordt een vooronderzoek uitgevoerd, om meer kennis op te doen over het werkingsprincipe.

Zie ook Afronding en verlenging fijnstofproject