Stage Anne-Jo Smits bij het Poultry Expertise Centre

Date

Anne-Jo Smits heeft haar stage voor de master Animal Sciences van Wageningen University & Research uitgevoerd bij het Poultry Expertise Centre.

Anne-Jo Smits

In de periode van maart tot en met juli 2019 heeft Anne-Jo Smits haar stage voor de master Animal Sciences van Wageningen University & Research uitgevoerd bij het Poultry Expertise Centre. Specifiek voor het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij heeft zij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor emissiereductie in de Nederlandse pluimveehouderij. De aanleiding is de aankomende Regiodeal, waarin verschillende pilots opgestart zullen worden, om emissie reductie te bewerkstelligen. Daarom was het doel van dit onderzoek om een overzicht te geven van maatregelen die nu beschikbaar zijn en die in de toekomst beschikbaar worden om emissies terug te dringen. Verder is dit onderzoek bedoeld om inzicht te krijgen in de activiteiten en meningen van belanghebbenden over dit onderwerp. Om deze doelen te bereiken is er een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden met belanghebbenden. Er kan geconcludeerd worden dat het nuttig is om alle belanghebbenden te betrekken bij innovatie op het gebied van emissiereductie. Verschillende belanghebbenden hebben namelijk verschillende visies op een toekomstige innovatie. Verder is er een behoefte aan meer maatregelen die het binnenklimaat van een pluimveestal verbeteren. De verwachte transitie van middel- naar doelvoorschriften zal een markt openen voor andere maatregelen, zoals voer- en management-maatregelen. De belangrijkste eis die gesteld wordt aan een toekomstige emissie reducerende techniek is economische duurzaamheid. Daarom wordt aanbevolen om in toekomstige testen van innovaties, ook data over productie en welzijn te analyseren. Op die manier wordt ook een eventueel economisch voordeel van emissiereductie inzichtelijk gemaakt. Verder kunnen toekomstige innovaties geanalyseerd worden aan de hand van de trefwoorden die genoemd zijn door de belanghebbenden uit de sector. Daardoor wordt de waarde van een nieuwe maatregel voor de sector verzekerd.

Met de afronding van deze stage is Anne-Jo afgestudeerd aan Wageningen University & Research. Vanaf 1 september is zij in dienst bij het PEC als project medewerker. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Anne-Jo (a.smits@aeres.nl; 06-11814203)