Kennisevent: Samen emissie te lijf

Date -

Er wordt in de pluimveesector op veel fronten hard gewerkt om de emissie van fijnstof en ammoniak terug te dringen.

Tijdens het Kennisevent "Samen emissie te lijf" is er aandacht voor:

 • de opzet van een fijnmazig emissie-meetsysteem
 • de voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken
 • huidige en toekomstige praktijksystemen
 • het sectorplan fijnstofreductie met een vertaling naar de praktijk

Het programma is als volgt:

 • 19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 19.30 uur Opening door Eltjo Bethlehem, Businessmanager van Poultry Expertise Centre
 • 19.35 uur De opzet van een fijnmazig emissie-meetsystheem Wietske Dohmen, onderzoeker Institute for Risk Assessment Sciences, Faculteit Diergeneeskunde
 • 19.55 uur Voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken Hilko Ellen, onderzoeker Wageningen Livestock Research
 • 20.20 uur Huidige en toekomstige praktijksystemen Xander Pieterse (FME) en Bertus Verbeek (pluimveehouder)
 • 21.00 uur Het sectorplan fijnstofreductie Kees de Jong (LTO/NOP)
 • 21.20 uur Vertaling naar de praktijk Sjaak van Schaik (Van Westereenen)
 • 21.45 - 23.30 uur Afsluiting gevolgd door netwerkborrel

De bijeenkomst is gratis voor pluimveehouders.

Op 16 november zullen de meest actuele corona maatregelen van toepassing zijn

Facts & Figures

Datum: 16 november 2021

Start programma: 19.00 uur

Locatie: Aeres MBO Barneveld