Emissiereductie met toekomst. Wat is haalbaar en betaalbaar?

Date

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) organiseert in samenwerking met mediabedrijf Agrio op 28 februari a.s. in Barneveld een groot kennisevent over emissiereductie in de de pluimvee-, varkens-, vleeskalveren- en melkgeitensector. Met een stevig inhoudelijk programma wordt iedereen geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en actuele stand van zaken betreffende onderzoek, innovaties en beleid vertaald naar de praktijk.

Met het oog op de toekomst geven verschillende experts je uitgebreid uitleg over emissiereductie in de veehouderij. Wat is de stand van zaken m.b.t. techniek, wat is haalbaar en betaalbaar? Welke resultaten zijn er al behaald en hoe ziet de toekomst eruit? Het programma kent ook een informatiemarkt met kennis over processen, procedures en installaties.

Gratis toegang
's Ochtends voor het onderwijs docenten en studenten. Start 09.30 uur. Deelname aan het ochtendprogramma is gratis voor studenten en docenten. Gratis toegang wordt aangeboden door Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) en Agrio.
Voor deze sessie geldt: aanmelden vooraf en vol = vol.
Aanmelden

Toegangsprijs
's Middags voor de omgevingsdiensten, erfbetreders, beleidsmedewerkers. Start 13.30 uur. De toegangsprijs voor het middagprogramma voor vertegenwoordigers van agribusiness, erfbetreders, omgevingsdiensten en andere instanties bedraagt € 75,- p.p. (excl. BTW)
Voor de sessie geldt: aanmelden vooraf en vol = vol.
Aanmelden

Gratis toegang
’s Avonds voor veehouders en hun medewerkers. Start programma 20.00 uur. Deelname aan het avondprogramma is gratis voor veehouders en medewerkers. Gratis toegang wordt aangeboden door Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) en Agrio.
Voor deze sessie geldt: aanmelden vooraf en vol = vol.
Aanmelden

09.30 uur
Ontvangst

10.00 uur
Opening
Annemiek Schakelaar, dagvoorzitter, Omroep Gelderland

10.05 uur
Opbrengsten van het fijnstofproject voor de veehouderij
Hilko Ellen, Wageningen Livestock Research

10.20 uur
Hulpmiddelen voor gerichte vermindering van emissie
Hoe een pilot kan leiden tot meerwaarde voor de veehouder.
Jan Workamp, Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij

10.40 uur
Drie jaar Regiodeal Foodvalley
Opbrengsten, resultaten en bijvangsten m.b.t. emissiereductie.
Henk Kievit, MT Regiodeal – CHE – Nijenrode

11.05 uur
Continu data verzamelen in de Regio Foodvalley met het bedrijvenmeetnetwerk
Tussenrapportage en plannen voor 2024.
Anne-Jo Smits, Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij en Marien Korevaar, Wageningen Livestock Research

11.20 uur
Innovatie Netwerk Landbouw
Wat speelt er t.a.v. het aanjagen en mogelijk maken en bevorderen van de inzet van nieuwe oplossingen voor de verduurzaming van de veehouderij.
Xander Pieterse, Taskforce toekomstbestendige stallen - FME11.40 uur
Realtime monitoring/sensoring
Emissies vergunnen en verlagen met monitoring en doelsturing op veehouderijbedrijven. Doelvoorschriften
Albert Winkel, landelijk coördinator emissiemonitoring

12.00 uur
Lunch op infomarkt

Bekijk hier jouw programma.