Online: Samen emissie te lijf! Meten is weten

Date -

Er wordt in de pluimveesector op veel fronten hard gewerkt om de emissie van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide te meten en terug te dringen. Belangrijk voor beleidsmatige beslissingen. Maar zeker ook voor jou, bij het maken van de juiste toekomstplannen voor je bedrijf.

In deze live uitzending antwoord op de vragen:

 • Hoe maken we de omvang van de uitstoot inzichtelijk op omgevingsniveau?
 • Hoe meten we uitstoot op bedrijfsniveau?
 • Wat is de voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken?

Programma

 1. Opening door Reinout Burgers - chefredacteur bij Pluimveeweb
  20:00 tot 20:05


  Wat zijn de onderwerpen en met wie gaan we in gesprek aan tafel.

 2. Realtime emissies meten in de buitenlucht
  20:05 tot 20:20


  Door Wietske Dohmen, Universiteit Utrecht

  Er wordt een fijnmazig meetnetwerk opgezet in de Regio Foodvalley om inzicht te krijgen in de lokale luchtkwaliteit. Dit meetnetwerk geeft inzicht in veehouderij gerelateerde luchtverontreiniging: ammoniak, stikstofdioxide en fijnstof. Ook geeft dit meetnetwerk inzicht in de effecten op de luchtkwaliteit van innovatieve technieken om de landbouw te verduurzamen. Tijdens de presentatie vertelt de onderzoeker van Universiteit Utrecht hoe dit eruit ziet.

 3. Realtime emissies meten in de stal
  20:20 tot 20:35


  Door Marien Korevaar, Onderzoeker Wageningen Livestock Research

  Vanuit de Regiodeal Foodvalley wordt er ook een bedrijvenmeetwerk opgezet. Hierbij worden op leghennen-, vleesvarkens- en vleeskalverenbedrijven sensoren opgehangen om real time emissies te meten in de stal. Op die manier krijgt de veehouder meer inzicht in de werkelijke emissie en kan daarop gestuurd worden door voer- en managementmaatregelen. Door te sturen op luchtkwaliteit in de stal verbeteren de omstandigheden voor de dieren en de werkenden in de stallen.

 4. De voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken
  20:35 tot 20:50

  Door Hilko Ellen, onderzoeker Wageningen Livestock Research

  In 2017 startte het onderzoek naar technieken om de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen te reduceren. Inmiddels zijn vier technieken erkend met een reductiefactor. Hilko legt uit waarom vervolgmetingen plaatsvinden en hoe ver dit onderzoek inmiddels is. De onderzoeker presenteert ook de ontwikkelingen in onderzoek naar ammoniakemissies.
  De ministeries van LNV en I&W hebben gevraagd een voorstel te maken voor het opnieuw meten van de emissies. Hilko licht het voorstel over de metingen toe. De onderzoeker gaat ook in op de discussie over de vrijstelling in het Besluit emissiearme huisvesting voor biologische pluimveebedrijven. Zowel voor ammoniak als fijnstof. Daarbij is er ook de vraag of bij deze vorm van houderij de emissies gelijk zijn aan die van regulier gehouden dieren. Hij deelt de resultaten van een deskstudie en metingen op praktijkbedrijven.

 5. Tafelgesprek
  20:45 tot 21:05

  Tafelgesprek met de inleiders en beantwoorden van binnengekomen vragen. Tijdens de gehele uitzending kun je via de live chat je vragen stellen aan Wietske Dohmen, Marien Korevaar en Hilko Ellen.

Kom je online kijken naar de uitzending: Samen emissie te lijf! Meten is weten?